Co poza regałami do archiwum powinno znaleźć się w takiej przestrzeni?

Archiwum to przestrzeń wymagająca stosownego zabezpieczenia. Jednym z elementów, którego nie może tam zabraknąć jest odpowiednio dopasowany regał.

Regał do archiwum powinien być zabezpieczony przed korozją i wykonany z wysokiej jakości niepalących materiałów, które nie emitują i nie przyciągają kurzu. Meble w magazynach archiwalnych ustawiać należy prostopadle do okien. Stacjonarne regały do archiwum powinny być oddalone od ścian o minimum 5 centymetrów. Przejście między regałami wynosić musi minimum 80 centymetrów, a wysokość półek winna być dostosowana do rozmiaru akt. Szerokość półek regałów stojących pod ścianą wynosić musi 40 centymetrów, a wolnostojących – 80 centymetrów.

Odstęp między najniższą półką a podłogą i pomiędzy najwyższą a sufitem gwarantować powinna stosowną cyrkulację powietrza, na poziomie minimum 15 centymetrów. Wysokość regału do archiwum nigdy nie przekraczać powinna natomiast 215 centymetrów. Jeżeli zdecydujemy się na montaż modelu stacjonarnego, punkty świetlne muszą być rozmieszczone w przejściach pomiędzy meblami. Regały do archiwum Log-System, bez względu na wybrany rodzaj, muszą być ponumerowane cyframi rzymskimi, a półki w obrębie każdego z nich – arabskimi lub posiadać unikatowe oznaczenia. Wysokiej jakości meble tego typu ma w swojej ofercie firma Log-System.

Poza regałami na specyficzne rodzaje dokumentacji wymagające stosownych warunków przechowywania, w archiwum znaleźć powinny się także:

  • drabinki lub schodki gwarantujące wygodny dostęp do wyżej usytuowanych półek,
  • zamykana szafa na środki ewidencyjno – informacyjne zasobu archiwum zakładowego,
  • biurko oraz krzesło dla archiwisty,
  • stanowisko komputerowe z drukarką
  • stół, krzesło i lampka przeznaczone do udostępniania akt użytkownikom,
  • materiały do pracy takie, jak pudełka, teczki oraz papier,
  • urządzenia odpowiedzialne za bieżącą kontrolę temperatury oraz wilgotności powietrza,
  • osuszane oraz nawilżacze gwarantujące utrzymywanie stałej wilgotności w pomieszczeniu,
  • podręczny sprzęt gaśniczy – koce gaśnicze, gaśnice proszkowe oraz worki ewakuacyjne.

W archiwum nie mogą znajdować się przedmioty oraz urządzenia poza tymi, które są w bezpośredni sposób związane z przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentacji, a także rury i przewody wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe, chyba że sposób ich zabezpieczania nie zagraża przechowywanej dokumentacji.