O CIĄŻY I RODZINIE

Zadaniem kobiety, jakim obdarzyła ją natura, jest macierzyństwo i dla­tego płodność kobiet była zawsze ceniona we wszystkich społeczeństwach i we wszystkich okresach dziejów ludzkości Macierzyństwo i podstawowe problemy z nim związane, mimo zmieniających się warunków życiowych, są stałymi zagadnieniami w dziejach człowieka. Wydawałoby się, że znajomość tych zagadnień w społeczeństwie powinna być dostateczna. Niestety, różnie się ona przedstawia. Na ogół wiadomości przeciętnej kobiety na temat ciąży, porodu i połogu, a także opieki nad no­worodkiem i niemowlęciem są raczej niedostateczne, oparte dość .często na błędnych poglądach. Spotyka się przypadki świadczące, o lekceważącym sto­sunku kobiety do własnej ciąży i stanu swego zdrowia, ale również dowody nadmiernej, przesadnej troski.

Kobieta powinna być objęta fachową opieką już w pierwszych trzech miesiącach ciąży, gdyż jest to dla niej najbardziej korzystne. Niestety, przeważająca liczba kobiet przychodzi do lekarza dopiero w drugiej połowie ciąży lub nie zgłasza się w ogóle. Statystycznie w Polsce w ostatnich latach objęto opieką około 80% ciężarnych, czyli co piąta kobieta styka się z fachową opieką dopiero w czasie „porodu. We wczesnym okresie ciąży zgłasza się pod opiekę 40 kobiet ciężarnych, ale część z nich niezbyt chętnie korzysta z tej opieki, nie stosując zaleceń lekarza lub zleconego leczenia. Sytuacja ta nie jest korzystna dla samych kobiet, a także i dla społeczeństwa, czego zapewne wyjaśniać nie potrzeba. Niniejsza broszura pozwoli zorientować się czytelniczce, czym jest’ ciąża dla organizmu i jakie postępowanie w okresie ciąży jest najodpowiedniejsze.