Gorączka

Temperatura ciała powyżej 37,5°C sama w sobie nie jest chorobą, a jedy­nie objawem toczącej się w organiz­mie dziecka intensywnej walki z nią, pomaga w mobilizacji naturalnych sił obronnych ustroju. Nie warto zatem starać się o jej obniżanie jeśli nie jest zbyt wysoka. Trudno jednak jest usta­lić granicę dopuszczalnej temperatury — dla każdego dziecka jest ona inna.

Międzynarodowy transport zwłok OPUS

U jednego nawet 39°C nie wywoła po­wikłań, u innego już przy 38°C mogą pojawić się drgawki, które są wielce psychiczny — dla dziecka jest to naj­lepsze lekarstwo, może nawet czasem ważniejsze, niż pigułki i zastrzyki. Pa­miętajcie, że dzieci chorują nieco ina­czej niż dorośli i często przyczyną gro­źnych z pozoru objawów (np. wysokiej gorączki) może okazać się banalna in­fekcja. Bywa też i odwrotnie — dzie­cko może być bardzo chore mimo nie­wysokiej temperatury ciała, a zwykły katar może skończyć się infekcją ucha środkowego czy biegunką. Porada lekarska jest za­tem niezbędna w każdej sytuacji, która wydaje się Wam niepokojąca lub nie­zrozumiała.

Pamiętajcie, że dzieci bardzo szybko zdrowieją, ale też łatwo u nich o róż­ne powikłania, jeśli nie są właściwe leczone. Warto natomiast zapoznać się z pew­nymi zasadami postępowania w razie wystąpienia różnych objawów choro­bowych. Nie będziecie się wtedy czuli bezradni, a właściwe postępowanie bardzo pomoże w leczeniu. Zajmiemy się tu tylko kilkoma, najbardziej pow­szechnymi objawami. niepożądanym objawem u małych dzieci. Dla obniżenia temperatury chętnie stosowany jest Pyramidon. Pamiętajcie, że jest to bardzo niebezpieczny lek, o wielu działaniach ubocznych. Starajcie się korzystać z niego tylko w ostateczności.

Czasami w zupełności wystarcza podanie pół tabletki Polopiryny S i dużej ilości płynu np. słabego napar rumianku lub kwiatu lipowego z do datkiem soku malinowego. Jeśli (o ni skutkuje, a szybka konsultacja z lekarzem jest niemożliwa, warto zastosować kąpiel chłodzącą. (Należy przyholować kąpiel o temperaturze równej Aktualnej temperaturze ciała dziecka. /sadzić je do wanienki, a następnie [stopniowo obniżać temperaturę wody 2°C, tak aby osiągnąć temperaturę nie niższą niż 36,6°C).

Nie zmuszajcie gorączkującego dzie­cka do jedzenia („zjedz bo nie wyz­drowiejesz”), natomiast starajcie się, aby dużo piło. Nie okrywajcie go też nadmiernie — może to sprzyjać nie­potrzebnemu narastaniu temperatury. Dużą ulgę może przynieść chłodny kompres na głowę.