DZIECKO WKRACZA W ŻYCIE TOWARZYSKIE

Po skończeniu pierwszego roku życia, dziecko zaczyna bardziej niż dotąd, interesować się otaczającym je światem, rozszerza i wzbogaca kontakty z innymi ludźmi. Pojawiają się w Jego życiu nowi członkowie rodziny, przyjaciele rodziców i ich dzieci. Pierwszym towarzyszem zabaw staje się zwykle brat, siostra lub blisko mieszkający kolega.

Są oni najlepiej dziecku znani, najbardziej dostępni. Kontakty z dziećmi dają mu możliwości interesujących zabaw. Nawet jeśli jest bardzo małe, uczy się opanowywać różne umiejętności i przestrzegać reguł gry. Tego nie potrafiłoby, gdyby bawiło się samo. Staje się dzięki temu bardziej dojrzałe i samodzielne. Te pierwsze społeczne kontakty dziecka dają mu okazję do oceny własnych możliwości — budowania poczucia własnej wartości. Jeżeli np. Wasze dziecko jest starsze od swego towarzysza zabawy, to może się u niego wykształtować opiekuńczość i odpowiedzialność za innych. Specyficzne problemy powstają, jeżeli w domu pojawi się młodszy braciszek lub siostrzyczka. Chcemy poświęcić temu nieco więcej uwagi.

Podobne artykuły