Częste choroby

Jeżeli Wasze dziecko choruje częś­ciej niż 6 razy w ciągu roku, może ro­dzić się w Was uzasadniony niepokój. Zastanówcie się jakie mogą być tego przyczyny. Może popełniacie jakieś błędy, np. przegrzewanie dziecka, ma ono zbyt mało ruchu czy świeżego powie­trza, może warto zmienić coś w jego otoczeniu (przy uczuleniu — np. zli­kwidować gruby dywan).

Może wreszcie, po prostu, zbyt mało się nim zaj­mujecie i niejako musi „uciekać w chorobę”, żebyście poświęcili mu więcej czasu i uwagi, otoczyli ciepłem, a przez to lepiej zrozumieli? Oczywiście nie myślcie, że specjalnie choruje, bo tak sobie zaplanowało., Ono nie , jest tego świadome. Pamiętajcie, że jest bardziej niż Wy jednością psychosomatyczną, łatwiej zatem różne potrze- by psychiczne mogą znaleźć odbicie w stanie jego ciała (sommy) np. poprze chorobę. Często choroba może by pierwszym widomym sygnałem ukrytych problemów rodzinnych czy emocjonalnych kłopotów dziecka (np. zbyt wysokie wymagania rodziców wobec niego, obawy o utratę ich miłości pójście do żłobka czy narodziny młodszego rodzeństwa).