CHOROBY ZWIĄZANE Z CIĄŻĄ

Do chorób związanych z ciążą należą gestozy, czyli zatrucia ciążowe. Za­leżnie od okresu ciąży, w jakim występują, rozróżniamy zatrucia wczesne i późne. Wczesne zatrucia ciążowe charakteryzują się wymiotami występującymi bez względu na porę dnia. Zatem tylko poranne wymioty nie są objawem zatrucia. Wymioty niepowściągliwe, tzn. ciągle, wymagają leczenia, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia wątroby i nerek. Schorzenie to jest jednak rzadkie. Częściej spotyka się późne zatrucia ciążowe, które z reguły występują w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Objawami ich są też obrzęki, podwyższe­nie ciśnienia krwi i zmiany w moczu. Objawy te mogą występować poje­dynczo, po dwa lub wszystkie trzy jednocześnie. Choroba ta wymaga leczenia, dość często nawet szpitalnego, ze względu na niebezpieczeństwo, jakie .niesie dla matki zarówno w ciąży, jak podczas porodu i połogu. Jest ona także niebezpieczna dla dziecka. W wyniku nie-leczenia może dojść do rzucawki, charakteryzującej się objawami podobny­mi do napadu w padaczce lub wylewu do mózgu u kobiety, co może skończyć się dla niej tragicznie. Zatem opieka fachowa w ciąży i stosowanie się ciężarnej do zaleceń lekarskich są nieodzowne.

Podobne artykuły